top of page
EMS 2400 W.png
  • Elektromanyetik alan, kası uyarmak için deri ve yağı geçer, kas tonlaması ve yağ apoptozunun indüksiyonu veya adipositleri yok etmek için ideal kasılmaları sağlar. İstemli bir kasılmada, kas liflerinin yaklaşık% 60'ını aktive edebilirken, EMS Shape'in neden olduğu süpramaksimal kasılma ile %100 stimülasyona ulaşarak glikojen rezervlerinin hızlı tükenmesine, metabolizmde lokal bir artışa neden olur ve yağ asitlerinin enerji olarak kullanılmasını sağlar.

  • Bölgesel İncelme

bottom of page